3. august til 6. august 2022
Ordensregler

Ordensregler

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og for at sikre vores gæster bedst muligt, har Bork Festival fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens områder.

 

Adgang
Der er kun adgang på pladsen og campingarealer for betalende gæster med gyldig billet.

Visitation
Der kan forekomme visitation af gæster ved adgang til pladsen.

Drikkevarer
Du må ikke have væske med ind på pladsen - men du må gerne tage en beholder med, og benytte dig af alle vores gratis vandposter (det er drikkevand, der er i hanerne ved toiletvognene) inde på pladsen.

Ulovlig indtrængen
Personer der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til Festivalpladsen bliver afkrævet en afgift svarende til en dagsbillet og politianmeldt med henvisning til Straffelovens § 264 om ulovlig indtrængen.

Fotoudstyr
Det er ikke tilladt at medbringe professionelt fotoudstyr, medmindre man har en presseakkreditering fra festivalen. Publikum må gerne medbringe almindeligt fotoudstyr og tage billeder til privat brug i forbindelse med deres ophold på Bork Festival. Skyd endelig løs, og del jeres festival med #bork20

Alkohol
Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.

Adfærd
Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang på festival- eller campingområderne.

Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til festivalens medarbejdere.

Sikkerhed
Sikkerhedepersonalets anvisninger skal efterkommes.

Må ikke medbringes
Følgende må ikke medbringes (ikke udtømmende): våben, dyr, drikkevarer der ikke er købt på Festivalen, flag, bannere eller bannerstænger, siddemøbler, fyrværkeri eller laserpenne.

Er du det mindste i tvivl, så lad det blive hjemme.

Crowd surfing
Crowd surfing, stagediving, moshing og andre sikkerhedsbelastende publikumsaktiviteter er forbudt.

Camping
For campingarealerne henvises desuden til campingreglerne, der kan findes her

Overtrædelse af ovenstående betragtes som dårlig festivalopførsel og kan medføre bortvisning og/eller politianmeldelse.

Nyhedsbrev

Tilmelding til nyhedsbrev